نورد ورق آهن قرچک

نورد ورق آهن در قرچک

ورق های آهنی یکی از پرکاربردترین محصولات فلزی در صنعت هستند. این ورق ها در ساخت انواع محصولات فلزی مانند تانکر ها، مخازن، لوله ها، سازه های فلزی و غیره استفاده می شوند. برای ایجاد اشکال مختلف از ورق های آهنی، روش های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها روش نورد است. تعریف نورد: […]

X